De inhoud van de rubriek jeugd en bekeringsgeschiedenissen varieert van uitgaven uit de 18e eeuw tot de 20e eeuw. Ze heeft tot doel de leidingen van Gods Geest met Zijn kinderen te tonen, waarin Gods wijsheid in de onderscheidenheid openbaar komt. En dat de Heere geen menselijk systeem opbouwt, maar in zondaars Zijn genade verheerlijkt door een weg die tot Zijn eer strekt.

disclaimer:
"Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden"

Serie 12 vrouwen beschrijven hun bekeringsweg en bevinding

 • INHOUD BEKERINGSGESCHIEDENIS VAN VROUWEN IN NEDERLAND; PDF
 •  
 • Deel 1:   12 discipelinnen van Christus; PDF
 • Deel 2:   12 vrouwen volgen Jezus; PDF
 • Deel 3:   12 vrouwen blijven Jezus trouw; PDF
 • Deel 4:   12 vrouwen die Jezus liefhebben; PDF
 • Deel 5:   12 vrouwen die de Vader aanbidden; PDF
 • Deel 6:   12 vrouwen die de Zoon van God beminnen; PDF
 • Deel 7:   12 vrouwen door de Geest geleid; PDF
 • Deel 8:   12 vrouwen door de Heere verkoren; PDF
 • Deel 9:   12 vrouwen die met God verzoend zijn; PDF
 • Deel 10: 12 vrouwen die de Heere vrezen; PDF
 • Deel 11: 12 vrouwen die op Christus steunen; PDF
 • Deel 12: 12 vrouwen die de Heere eren; PDF
 • Deel 13: 12 vrouwen door de Vader geliefd; PDF
 • Deel 14: 12 vrouwen beminnen hun Zaligmaker; PDF
 • Deel 15: 12 vrouwen die in de vreze Gods leven; PDF
 • Deel 16: 12 vrouwen eren hun God; PDF
 • Deel 17: 12 vrouwen oprecht in Godsvrucht; PDF
 • Deel 18: 12 jonge zangeressen; PDF

Bundels

  BEKERINGS- EN LEVENSGESCHIEDENISSEN VAN 7X7 MANNEN

  Index:

 • Deel 1: NEGERJONGEN. GERRIT JAN RAIDT. T. PERRIUS. ABRAHAM VAN DER HOEVE. ABRAHAM VOLAART. BARTHOLOMEUS DE JONG. J. VAN BEVEREN.
 • Deel 2: BASTIAAN BROERE. DIRK VERHEIJ. Corn. DOMINICICUS. MARINUS VAN DE GIESEN. A. BONS. CORNELIS DE VROOMEN. JOHANNES VAN VUUREN.
 • Deel 3: HERMANUS HERMSEN. C. RUESINK. OTTO BOUMAN. JACOBUS JOH. VROLIJK. WOUTER VAN DER PLIGT. JOB DE JONG. WILLEMKE VOS.
 • Deel 4: JACOB OOSTERWIJK. JOH. DE KORTE. MARKUS M. SIGMOND. L. WATERBERG. Ph. VERLINDE. CORN. SCHOUTEN. JAN BAS
 • Deel 5: DS. JOH. VAN DER POEL. Evert Jan ARIESEN. Corn. SPREEUWENBERG. Ds. T. de JONG. Willem VERMEER. LEENDERT BEVERLOO. L. DAMSTEEGT.
 • Deel 6: JOHANNES WASSENAAR. JAN DE RUITER. MACHIEL VERBEEK. JAN KALKMAN. ANTH. van der SMIT. Willem C. BURGGRAAF. JACOB VAN MIDDENDORP.
 • Deel 7: JAN VAN VLIET. WILLEM VERHEIJ. JAN STRUIK. Joh. HARTOG. ARIE BLOOT. CORNELIS HEUVELMAN. AREND KOT.

 • Deel 1; RTF PDF
 • Deel 2; RTF PDF
 • Deel 3; RTF PDF
 • Deel 4; RTF PDF
 • Deel 5; RTF PDF
 • Deel 6; RTF PDF
 • Deel 7; RTF PDF

 • UIT HET LEVEN VAN...:

 • 20 gelovigen in Engeland; PDF
 • 32 gelovigen in Nederland; PDF

Barry, James

 • Een verlevendige hartversterking; voor een ziel die wanhoopt vanwege de zonde ten tijde van verzoeking; RTF PDF

Barth, ds. J.D.

 • Levensschets van ds. J.D. Barth; RTF PDF

Bergh, Anton van den

 • De laatste jaren en het sterven; RTF PDF

Boot, Jacobus, Cato van Alderwegen, wed. Mechelse e.a.

 • Verzameling van 66 brieven; RTF PDF

Bradford, John

 • Leven en sterven van een gezegende martelaar;  RTF   PDF

Braght, Th. van, en Haamstede, A. van

 • Groot martelaarsboek; al de bekende martelaren in Nederland;  RTF PDF

Brainerd, David

 • De bekering en zendingswerk onder de Indianen  RTF   PDF

Bregman, ds. A., Verhoef, ds. A.W., Hakkenberg, ds. D., Zijderveld, ds. G.A.

 • Wachters op de muren van Jeruzalem, 4 predikanten van de Gerefomeerde Gemeente;  RTF   PDF

Brenz, Johann

 • Uit het leven van ds. Johann Brenz uit Halle in Duitsland;  RTF   PDF

Bunyan, John

 • Mary Bunyan; de blinde dochter van John Bunyan RTF   PDF

Cairns, Elisabeth 

 • Gedenkschrift van Elisabeth Cairns, door haarzelf beschreven.    RTF   PDF

Cambell, Murdoch

 • Nalezingen van de Highland Oogst - godsdienstige opleving in Schotland in 19de eeuw  RTF  PDF
 • Levensbeschrijving  RTF  PDF

Capelle, Leen  

 • De weg der bekering en enkele brieven.    PDF

Chamberlain, Joseph

Coeland, Christjane Carolina

 • Bekeringsweg van Christjane Carolina Coeland; RTF PDF

Dalen, van Peterke geb. van Mourik

 • Door lijden gelouterd; RTF PDF

Dam, ds. Chr. van

 • Een troostrijke wetenschap, levensbeschrijving van ds. Chr. van Dam; RTF PDF

Dekker, A.

 • Brieven aan mevrouw Van Es – Van Leeuwen RTF   PDF

Diamant, Sarah Ephraim

 • Een diamant door God geslepen.  RTF   PDF

Drimmelen, T. van

 • Ter nagedachtenis voor mijn geliefde betrekkingen en vrienden.    RTF   PDF

Dubbeld, C

 • De scherpschutter van de vallei van St. Martin;  RTF   PDF

Eggebeen, A.G.

 • De Reformatie in Middelburg; beschreven in het verhaal van Joris van den Beeldensnijder;  RTF   PDF
 • De Reformatie in 's Hertogenbosch; de ossenkoper van 's Hertogenbosch; RTF   PDF

Engels, Jakob G.

 • Een ware discipel van Jezus;  RTF   PDF

Fraser, James; Laird, Marion; Howie, John; Munro; Chr.

 • Die aan Zijn Naam gedenken, vier voorbeelden van Schotse vroomheid;  RTF   PDF

Fokkert, J.B.

 • Levensbeschrijving;  RTF   PDF

Foxe, John

 • Het boek der martelaren;  RTF   PDF

Geense, Jan

 • Uit genade zalig, korte levensschets;  RTF   PDF

Goede, Egbert de

 • Korte en eenvoudige beschrijving van zijn bekering met een Drieënig God, scheepstimmerman;  RTF   PDF

Gonlag, Johannes Hendrik

 • Gods genade verheerlijkt en uit leven van zijn vrouw Johanna La Both  RTF   PDF

Groe, Eva van de

 • Bekeringsweg door haarzelf beschreven; RTF PDF
 • Oorlog, kerk en staat; RTF PDF

Groenewegen, Jacob

 • Opwekking in de gemeente van Werkendam in 1751 en 1752;  RTF
 • Levensschets en zijn boeken over het wezen des geloofs;  RTF   PDF

Grolleman, Annigje

 • Met een kruis naar de kroon;  RTF   PDF

Harley, Suckey

 • Gedenkschrift en een levensschets van Jane Gilpin door haarzelf geschreven;  RTF   PDF

Hartung, Joh.

 • Lijdensweg van een predikant in de 30-jarige oorlog;  RTF   PDF

Heikoop, ds. M.

 • Fragmenten uit de levensgeschiedenis;  RTF   PDF

Heuvelman, Hendrik

 • De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegen;  RTF   PDF

Hoek, Cornelia van den

 • Een even dierbaar geloof, brieven van Gods kinderen; Cornelia van den Hoek en anderen; RTF PDF

Hoek, Pleun van den

 • Bekeringsgeschiedenis; RTF PDF

Hofman, ds. A.

 • Facetten uit mijn leven alsmede pastorale problemen van een predikant;  RTF   PDF

Hofman, ds. M.

 • Fragmenten uit de levensgeschiedenis;  RTF   PDF

Hoogh, Aletta

 • Geen goud maar God;  RTF   PDF

Hoogenboezem, Plonia

 • Een laatste woord aan mijn kinderen en de weg welke de Heere met mij gehouden heeft. RTF   PDF

Hoven, Hermanus van den

 • Leven en brieven van Hermanus van den Hoven; RTF  PDF

Howie, John

 • Schotse geloofshelden  RTF  PDF

Ingelse, Lourens

 • Merkwaardige bekeringsgeschiedenis van Laurens Ingelse    RTF   PDF

Jong, Dirk de

 • 56 brieven aan zijn vrienden;  RTF   PDF

Kamphuis, Maria W.

 • Leven en bekering (toegevoegd een levensschets van Maria Brons);  RTF   PDF

Kieboom, J.W. en A.

 • Twee levensbeschrijvingen; RTF   PDF

Kieboom, ds. L.

 • Facetten uit het leven van ds. L. Kieboom; RTF   PDF

Levensgeschiedenis van Ester Klaasen - de Korte

 • Levensgeschiedenis van Esther Klaasen - de Korte; PDF

Kok, Johannes de

 • Levensschets, brieven geschreven aan jongens uit Ger.Gem. tewerkgesteld in Duitsland; RTF   PDF

Kooistra, Ebe Rinders

 • De wonderlijke leiding en bewaring in het vreemdelingenlegioen.    RTF   PDF

Korte, Cornelis

 • Ter herinnering. Bekeringsweg en gevangenschap     RTF   PDF

Kropveld, E.

 • Uit duisternis tot licht; levensbeschrijving van een bekeerde Jood;  PDF

Lieburg, F.A.

 • Levens van vromen in de 18e eeuw; PDF

Livingstone, John

 • Schotse geloofsheld, levensbeschrijving en brieven + testament aan zijn gemeente Ancram in Schotland.  RTF  PDF

Meijaard, Cornelis en Willem; Jannetje Mieras

Meijer, Daniel

 • De weg die de Heere gehouden heeft, leraar Oud-Gereformeerde Gemeente te Ouderkerk a/d Amstel.    RTF   PDF

Merks, Anna Katharina

 • Levensbeschrijving en bekering; RTF   PDF

Middel, H.H.

 • Gods genade vrij verheerlijkt; RTF   PDF

Moorrees, ds. B.

 • Levensbeschrijving; RTF   PDF

Newton, John

 • Gods genade en Zijn almachtig albestuur. 14 brieven aan ds. T. Haweis  RTF   PDF
 • Laatste levensloop Eliza Cuningham (nicht) en de vrouw van Newton;  RTF   PDF

N.N.  No'men Ne'scio ("namen onbekend")

 • Israël Salomonsz, drie Joodse kinderen, Sam Frank, rabbi Berkovits, Laua Neumann; PDF

Overduin, ds. Jac.

 • Levensschets van Jac. Overduin, door hemzelf geschreven; RTF  PDF

Parmentier, Daniël Johannes (1826-1901)

 • Levensbeschrijving; RTF PDF

Pater Padrosa

 • Door God overwonnen; getuigenispredikatie; RTF   PDF

Poel, ds. Joh. van der

 • Catechisatieles voor de kleine kinderen van 6 - 10 jaar; RTF   PDF

Pollok, Robert

 • Het vervolgde gezin, in de tijd van de martelaars in Schotland RTF   PDF

Potappel, J.

 • Leven en 62 brieven aan familie en vrienden. PDF

Roelofsen, ds. H.

 • Bekeringsgeschiedenis;  RTF   PDF

Schilt, W.

 • Gods vrijmachtige genade verheerlijkt;  RTF  PDF

Schreuder, A.

 • Enige gedachtenis aan Aart Schreuder;  RTF  PDF

Schuppen, Grietje van

 • Een openbaring voor de kerk van God in Nederland;
 • met brief H. de Hiensch Czn te Veenendaal over mevr. van Schuppen  en Hiensch' bekeringweg op rijm  RTF   PDF

Sieben, mej. C.J.M.

 • Aanspraak en Raad van een moeder aan haar kinderen en pleegkinderen; RTF   PDF
 • Verzameling van enige brieven aan ds. Elias Fransen; RTF   PDF

Slootmaker, Willem

 • Het leven en sterven beschreven door een vriend; RTF   PDF

Sorgen, Ph. van; d'Orville, W.; Schutte, R.

 • Het Bundeltje Gezangen;  PDF

Steketee, Chr.

 • Het leven van Christiaan Steketee, predikant te Nieuwdorp;  RTF  PDF

Stevenson, John

 • Een wondervolle levensgeschiedenis van John Stevenson;  RTF  PDF

Tayler, James Hudson

 • 'De man die God geloofde'; Britse zendeling en arts die 51 jaar in China heeft gewerkt; RTF PDF

Terlouw, Hendrik

 • Nagelaten geschrift;  RTF   PDF

Tol, Andries van

 • Leven en bekering;  RTF   PDF

Toplady, August

 • Het leven en dagboek.   RTF   PDF

Tuinman, A.

 • Jongensverhaal over Kees Berends;  RTF   PDF
Vanya
 • Hij betaalde zijn geloof met de dood; soldaat uit Moldavië; PDF

Velde, Jacob van de

 • In de Voorhoven des Heeren; Uit het leven  van Jacob van de Velde  RTF  PDF

Verhage, Zacharias

 • Ik heb geloofd; daarom heb ik gesproken; Levensbeschrijving; RTF PDF

Viveen, Bette

 • Het wezen Gods;  RTF  PDF
 • De verkiezende liefde Gods in Christus, deel 3;  RTF  PDF

Vos, Michiel Christiaan

 • Bijzonder verhaal;  RTF  PDF

Vreugdenhil, ds. J.

 • Uit het leven van ds. J. Vreugdenhil;  RTF  PDF

Vrijdag, Mientje

 • Levensschets en brieven aan predikanten;  RTF  PDF

Walker, Jane

 • Des Heeren leiding;   RTF   PDF

Warburton, John

 • Weldadigheden van een Verbondsgod;  Levensbeschrijving.   RTF   PDF

Wast, Elisabeth

 • Zoet en bitter, licht en duisternis, op de weg naar de hemel;RTF   PDF

Waverijn, J.C. 

 • Nagedachtenis aan het leven en sterven van Cornelis MEYAARD.  RTF  PDF

Welzen, Johannes van

 • Vóór de Wijngaard, In de Wijngaard; Dóór de Wijngaard, levensbeschrijving RTF   PDF

Westerbeke, Joh.

 • In Zijn huis, wilt Hem loven: RTF  PDF
  Uit het leven van Ds. P. van der Heijden, Ds. P. Diermanse, Ds. L.R. Shelton, Ouderling R.Baars en Oefenaar H. Hiensch
 • Door Water en Vuur; Korte geschiedenis van Westkapelle; brieven van ds. L. Boone aan Katharina Flipse.  RTF   PDF
 • Vissers van Noordwijk; waarin opgenomen "Het alwijze Godsbestuur" van Klaas Noorduin  RTF   PDF

 • Serie "Jonge Zangers"   
  • Jonge Zangers; deel 1.  RTF   PDF
  • Jonge Zangers; deel 2.  RTF   PDF
  • Jonge Zangers; deel 3.  RTF   PDF  
  • Jonge Zangers; deel 4.  RTF   PDF
  • Jonge Zangers; deel 5.  RTF   PDF
  • Jonge Zangers; deel 6.  RTF   PDF
  • Jonge Zangers; deel 7.  RTF   PDF
  • Jonge Zangers; deel 8.  RTF   PDF
  • Jonge Zangers; deel 9.  RTF   PDF
  • Jonge Zangers; deel 10 RTF   PDF

Wight, Sara

Wurmbrand, ds. Richard

 • De ondergrondse Kerk in Roemenië gemarteld om Christus' wil RTF  PDF

Yun, broeder

 • Broeder Yun: zijn bekering en de Opwekking in China;  RTF   PDF

Zondag, Jansje

 • Levensschets en PELGRIMSZANGEN met voorrede van Ds. I. Kievit  RTF   PDF

Zweden, J. van

 • Ik was mijn handen in onschuld; o.a. bekeringsweg van Johannes van Zweden; ontstaan Ger. Gem te Goes  RTF   PDF
 • Rondom het Altaar; leven en brieven van Johannes van Zweden  RTF   PDF