Titels/series:

Een verlevendige hartversterking

voor een ziel die wanhoopt vanwege de zonde ten tijde van verzoeking