Titels/series:

Het Chiliasme in het licht der historie; studieover uitleg kerkvaders over Openbaring 20