Titels/series:

Murdoch beschrijft zijn leven op een eenvoudig manier

Levensbeschrijving van een predikant in Schotland

LevensgeschiedenisAutobiografie10-05-2021

Nalezingen van de Highland Oogst. Godsdienstige opleving in Schotland in 19de eeuw

Campbell beschrijft de Opwekking en hun Godzalig leven en met verlangen naar een nieuwe Opwekking