< Ga terug

Daniël Meijer

Daniël Meijer werd op 12 april 1851 geboren te Nieuwer-Amstel, waar zijn vader, Jacob Meijer, als arbeider werkzaam was in het veenbedrijf. Zijn moeder, Dirkje de Jonge Koelman, overleed toen hij pas zeven jaar was. In zijn jeugd leefde Meijer zorgeloos godsdienstig; hij meende bekeerd te zijn en hij las de oude schrijvers. Ook in zijn militaire diensttijd bij de veldartillerie in Den Haag (1872) werd hij voor uitwendige zonden bewaard; wel maakte hij enkele uitreddingen mee. Daarna kreeg hij steeds beter gewaardeerd werk in de veenderij: het maken, varen en verhandelen van turf.

Hij trouwde op 17 februari 1877 met de op 14 november 1848 te Spaarndam geboren Dina Verham, vestigde zich in de gemeente Ouder-Amstel, en was in alles voorspoedig. Na zijn bekering beloofde God hem: "Ik zal u een visser der mensen maken." Sedert 1883 kwamen Meijer en enkele vrienden te Ouderkerk aan den Amstel bijeen in een gezelschap, dat omstreeks 1890, toen Meijer als oefenaar ging preken, werd omgezet in een Vrije Oud Gereformeerde Gemeente. Meijer bedankte als lid van de Nederlandse Hervormde Kerk en werd 'Oud‑Gereformeerd'. Als Evangelie‑Dienaar preekte hij daarna, evenals Jac. van Leeuwen met wie hij bevriend was, ook wel buiten zijn woonplaats in vrije samenkomsten. Als vaste voorganger was hij verbonden aan de (Vrije Oud) Gereformeerde Gemeente te Ouderkerk aan den Amstel en aan haar afdeling te Alkmaar. Ook preekte en catechiseerde hij enige tijd in de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis te Westzaan, echter zonder consent, omdat hij zich niet aan een onderzoek op de meerdere vergadering wilde onderwerpen.

Omstreeks 1903 werd Meijer bevestigd als predikant door ds. P. M. van Loon, predikant van een vrije gemeente te Leiden. Op 3 augustus 1910 overleed ds. Meijer op 59- jarige leeftijd. Na zijn overlijdén kwamen enkele gezinnen nog enige tijd samen in leesdiensten; een enkele maal preekte ds. L. Boone voor hen. In 1914 ging de gemeente teniet. Enkele overgeblevenen namen in 1923­ het initiatief tot de instituëring van een Christelijke Gereformeerde Gemeente te Ouderkerk aan den Amstel, die tot stand kwam onder leiding van ds. W. Hendriksen en ds. J. Jongeleen. Van de hand van ds. Meijer zijn nog enkele preken nagelaten, alsmede een bekeringsgeschiedenis. In zijn prediking legde Meijer sterk de nadruk op de rechtvaardigmaking. Ook zijn volgelingen stonden daar erg op. Een bijzondere zielsvriendin was Grietje de Vries, de schrijfster van een "Eenvoudig verhaal over haar bekering."

Titels/series van deze auteur: