Voor vragen over theologienet:
Mobiel: Willem 06-13 89 33 86
b.g.g. 06-57 64 40 44
Email: willem.westerbeke@hetnet.nl

'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is;'

(2 Timóthëus 3:16)

Om deze website in stand te houden wordt een gift zeer op prijs gesteld. Door de hoge kosten van de digitale preken wordt het luistergeld, wat we ontvangen hebben, zeer op prijs gesteld.
IBAN: NL41RABO 0333.6227.66 t.n.v. Stichting Gihonbron te Middelburg.
(Giften zijn aftrekbaar voor de Belasting, als ANBI goedgekeurd)

Hartelijk dank voor de ontvangen giften!

TIP: Met behulp van de online converter ZAMZAR kunt u de documenten omzetten naar e-book formaten, zodat u ook op uw iPad, iPhone etc. de documenten kunt lezen.

Disclaimer:
"Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden"