Israël en toekomst

De documenten in de rubriek Israël en toekomstvisie variëren van persoonlijke geloofsgetuigenissen over de beloofde bekering van Israël en de verlevendiging van de Kerk van Christus op aarde, tot theologische uiteenzetting van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament die over deze geloofszaken handelen. Ruim aandacht wordt gegeven aan de diverse verklaringen over de Openbaring van Johannes met betrekking tot de onvervulde profetie. Voor hen die bedroefd zijn over de droevige toestand van de Kerk des Heeren op aarde, is hier een krachtige stimulans om hoopvol te bidden: “Uw Koninkrijk kome!” Klik hier voor een overzicht van documenten in de rubriek Israël en toekomstvisie.
TIP: Met behulp van de online converter ZAMZAR kunt u de documenten omzetten naar e-book formaten, zodat u ook op uw iPad, iPhone etc. de documenten kunt lezen. Gebruik het zoekformulier hieronder om te zoeken naar PDF's in dit genre. U kunt zoeken via het zoekveld, de dropdown met auteurs, trefwoorden of een combinatie van deze drie mogelijkheden. Als u wilt zoeken naar PDF's in alle genres, gebruik dan het algemene zoekformulier.