In memoriam: Willem Westerbeke

De nog verwachte heerlijkheid van de Kerk in het laatste der dagen; Preek over Ps. 8:10 over Israël's toekomstverwachting