In memoriam: Willem Westerbeke

De opstanding der rechtvaardigen, het duizendjarig Vrederijk en het Laatste Oordeel