De opstanding der rechtvaardigen, het duizendjarig Vrederijk en het Laatste Oordeel