In memoriam: Willem Westerbeke

De toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem en de Kerk wereldwijd

Een openbaring van de Schriften voor de Nieuwtestamentische Kerk in de laatste dagen, voorafgaand aan de Tweede Komst van Christus