In memoriam: Willem Westerbeke

De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom