Een Israëliet in wie geen bedrog is; zijn bekering en andere geschriften