In memoriam: Willem Westerbeke

Gans Israël

Voetiaanse en Coccejaanse visies op de Joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw