Het leven van Isaac da Costa, door Dr. J. Meijer en Dr. J. Haitsema