Een aantal documenten hebben betrekking op de Reformatie in de Zuidelijke Nederlanden, vooral in Vlaanderen en Antwerpen. Over de opkomst en de ondergang van de Lutherse, Doopsgezinde en de Calvinistische Reformatie zijn een aantal boeken gedigitaliseerd die in de Nederlandse literatuur zeer zeldzaam zijn. Aan de historie van de Martelaren wordt ruim aandacht gegeven. Van de meeste personen die in het Martelaarsboeken voorkomen, zijn persoonlijke gegevens uitgezocht en gepubliceerd. Namen en feiten uit het Romeinse rijk, uit Frankrijk, Italië, Spanje en Schotland worden zoveel mogelijk in chronologische volgorde aangevuld en toegelicht. Kerkgeschiedenis van Nederland en andere landen in Europa, wordt door diverse auteurs beschreven. Aan Kerkgeschiedenis na de Afscheiding wordt ook aandacht gegeven. Bovendien is deze fragmentarisch aanwezig in de documenten onder de rubriek Levensgeschiedenis. Klik hier voor een overzicht van documenten in de rubriek Kerkhistorie.
TIP: Met behulp van de online converter ZAMZAR kunt u de documenten omzetten naar e-book formaten, zodat u ook op uw iPad, iPhone etc. de documenten kunt lezen. Gebruik het zoekformulier hieronder om te zoeken naar PDF's in dit genre. U kunt zoeken via het zoekveld, de dropdown met auteurs, trefwoorden of een combinatie van deze drie mogelijkheden. Als u wilt zoeken naar PDF's in alle genres, gebruik dan het algemene zoekformulier.