In memoriam: Willem Westerbeke

Beknopt leerboek der christelijke kerkgeschiedenis

uit het Duits vertaald, 1873