In memoriam: Willem Westerbeke

De armen verzadigd

leven en werk van Petrus Immens