In memoriam: Willem Westerbeke

De doopsgezinden te Antwerpen in de 16de eeuw