De heldenstrijd der Camisarden

vervolging en strijd der Hugenoten in Frankrijk