De Nadere Reformatie in Zeeland, een eerste schets