In memoriam: Willem Westerbeke

De Nederlandse Hervormde Kerk na 1816

enige toespraken over de belijdenis van de kerk