In memoriam: Willem Westerbeke

De val van Antwerpen (1585)