In memoriam: Willem Westerbeke

Deel 10: Melanchtons invloed na Luther

Melanchton 'de hoogleraar van Duitsland'

1. OVERZICHT VAN MELANCHTONS LEVEN 2. MELANCHTON EN DE POGING VAN AARTSBISSCHOP HERMAN VAN WIED TOT REFORMATIE TE KEULEN (prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink) 3. HET ANTWOORD VAN PHILIPPUS MELANCHTON OP HET GESCHRIFT VAN DE COMMISSIE UIT DE LAGERE CLERUS VAN KEULEN, 1543 4. HET CORPUS DOCTRINAE CHRISTIANAE, 1560 EN MELANCHTONS VOORREDE 5. BUCER EN ZIJN 'SUMMARY', 1523 6. MELANCHTON, LUTHER – ZWINGLI –ZÜRICH (dr. C. A. Tukker) 7. MELANCHTON EN REFORMATIE IN STRAATSBURG (prof. dr. W. van 't Spijker) 8. DE LUTHERSE KERKEN NA DE REFORMATIE (dr. J.S. Locher) 9. DE LUTHERSE KERK EN ONDERLINGE TWISTEN (dr. J.H. Kurtz) 10. CALVINISME EN LUTERANISME (prof. dr. W. van 't Spijker) 11. CALVIJNS VOORREDE IN DE LOCI COMMUNES VAN MELACNHTON 12. CALVIJN EN LUTHER / MELANCHTON (Eberhard Busch) 13. MELANCHTONS WIJSHEID EN INVLOED (dr. H.J. Selderhuis) 14. MELANCHTON EN DE KERKELIJKE VISITATIE (Redactie) A. Gebruik en misbruik van Melanchton B. De Bruggenbouwer C. Gebrek bij Melanchton