In memoriam: Willem Westerbeke

Deel 12: Loci Communes, Korte Samenvatting van Theologie

of Algemene theologische bewijsgronden

I Over God II Over de Schepping III Over de oorzaak van de zonde en over de mogelijkheid IV Over de menselijke krachten of over de vrije wil V Over de zonde VI Over de Wet van God VII Over het Evangelie VIII Over de genade en de rechtvaardiging IX Over de goede werken X Over het onderscheid van het Oude en het Nieuwe Testament XI Over het onderscheid van doodzonde en vergeeflijke zonde XII Over de Kerk XIII Over de Sacramenten XIV Over de voorbestemming XV Over het rijk van Christus XVI Over de opstanding van de doden XVII Over de geest en de letter XVIII Over de rampen en het kruis, en over de ware vertroostingen XIX Over het aanroepen van God of over het gebed XX Over de burgerlijke Overheden en de waardigheid van de burgerstaat XXI Over de menselijke ceremoniën in de Kerk XXII Over de doding van het vlees XXIII Over de ergernis XXIV Over de Christelijke vrijheid Aanhangsel I Over het huwelijk Aanhangsel II Definities van vele in de kerk gebruikelijke benamingen