In memoriam: Willem Westerbeke

Deel 7: Aspecten uit het leven en de leer van Dr. Maarten Luther

1. Vreugde en blijmoedigheid (Paul Scheurlen) 2. Onderricht hoe de christenen met Mozes dienen om te gaan 3. Luthers visie op Wet en Evangelie (dr. J. van Genderen) 4. Luther (drs. K. exalto) 5. Calvijn en Luther (dr. W. Balke) 6. Luthers leer van Woord en Geest (dr. C. Graafland) 7. Een belangrijke bekentenis van Luther (H.A.J. Lütge, Herv. Predikant te Amsterdam) 8. De stichter van de Evangelische Landskerken (Gerard Ritter) 9. 'De Joden en hun leugens' toegelicht (dr. T.H.M. Akerboom) 10. Uittreksel preek 8 uit het Evangelie op St. Stefanusdag (26 december) Mattheüs 23: 34-39