In memoriam: Willem Westerbeke

Deel 9: De Augsburgse Confessie opgesteld door Luther en Melanchton

Hieraan voorafgaand het protest van de Evangelischen op de twee Rijksdag te Spiers (1529) en de viersteden-belijdenis