Doopsgezinde martelaren te Middelburg, Brugge en Gent