Gelijk de dauw van Hermon II

Wonderwerken in de Schotse Hooglanden; deel 2