Gods menigvuldige reddingen

en zijn kerkelijk leven