In memoriam: Willem Westerbeke

Gods menigvuldige reddingen

en zijn kerkelijk leven