In memoriam: Willem Westerbeke

Guido de Brès

Zijn leven en sterven en enige brieven; opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis