In memoriam: Willem Westerbeke

Het Romeins Martelarenboek

vertaald en aangevuld door Van Delft/Van Gemert