Hij gedenkt aan Zijn Verbond tot in eeuwigheid

Uit de kerkgeschiedenis van Borssele, vanaf 1619