In memoriam: Willem Westerbeke

Leven en zendingswerk van de Graaf von Zinzendorf, door P. M. Legêne

Wereldwijd zendingswerk onder veel strijd en zegen