In memoriam: Willem Westerbeke

Levenschetsen van 36 predikanten en voorgangers