In memoriam: Willem Westerbeke

Martelaren van de oude kerk. Bewaarde documenten van de christenvervolging