Notities betreffende de synode te Emden in 1571 en haar artikelen