In memoriam: Willem Westerbeke

Pierre Viret

Medestander van Calvijn, in leven en werk geschetst, door Dr. D. Nauta

KerkhistoriePierre Viret16e eeuw10-05-2021