Proefschrift over Guiljelmus Saldenus

Een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie