In memoriam: Willem Westerbeke

Ulrich Zwingli

Leven en daden van de Zwitserse kerkhervormer, door J.J. Hottinger