Whitefield, George. Beschrijving van zijn leven en zendingswerk door L.J van Valen

Een uitvoerig overzicht van het zeer gezegend leven en zendingswerk van George Whitefield

KerkhistorieGeorge Whitefield17e eeuw | 18e eeuw03-11-2022