In memoriam: Willem Westerbeke

WILHELMUS á BRAKEL oprecht predikant in Rotterdam;

Zijn leven en werk gezien in het licht met zijn tijdgenoten