William Gadsby een begaafd Baptistenprediker in Manchester

B.A. Ramsbottom beschrijft Gadsby en zijn gezegend kerkelijk werk in Engeland