3. IK HEB GELOOFD; DAAROM HEB IK GESPROKEN

Levensbeschrijving van Zacharias Verhage, molenaar te Meliskerke, door hemzelf beschreven