In memoriam: Willem Westerbeke

Broeder Yun.

Zijn bekering en werkzaamheden tijdens een opwekking in China