De wonderlijke leiding en bewaring

in het vreemdelingenlegioen