In memoriam: Willem Westerbeke

Ebe Rinders Kooistra. De wonderlijke leiding en bewaring

in Nederland en in het vreemdelingenlegioen