In memoriam: Willem Westerbeke

Eliëzer Kropveld. Uit duisternis tot licht

levensbeschrijving van een Jood tot God bekeerd