In memoriam: Willem Westerbeke

Gods genade verheerlijkt. Uit leven van Johanna La Both

Echtgenote van J. H. Gonlag