Het vervolgde gezin, in de tijd van de martelaars in Schotland