In memoriam: Willem Westerbeke

Levensbeschrijving van Bernardus Moorrees

Een predikant tot God bekeerd