Levensbeschrijving van Bernardus Moorrees

Een predikant tot God bekeerd